Ekológia a energia

V súčasnosti nemusíme spaľovať fosílne palivá na výrobu energie, ani používať nič, čo znečisťuje naše životné prostredie. Existuje mnoho zdrojov čistej energie. Ako napríklad  alternatívne zdroje energie.