Alternatívne zdroje energie

Celá severná časť Ruska môže fungovať na veternej energii. Koľská atómová elektráreň sa môže ľahko zameniť za  niekoľko silných veterných elektrární. Spočítalo sa, že rezervy energie vetra na Koľskom polostrove štyrikrát presahujú jej kapacitu! Úspešne, za finančnej pomoci a podpory  gubernátora Abramoviča, sa uskutočňuje program veternej energie na Čukotke. Tam  nie sú problémy so zásobovaním elektrickou energiou. A počnúc rovnobežkou od Volgogradu a južnejšie, môže byť serióznou pomocou energia slnka. Môže zaistiť potreby regiónu na 40 percent. Ale sú aj geotermálne zdroje. Osvojenie energie iba jedného jazera teplej vody, čo je v Leningradskej oblasti, by bolo dvakrát lacnejšie, ako naplánovaná tu výstavba Leningradskej atómovej elektrárne. Slovom, Rusko má obrovský potenciál obnovovanej energie, energie budúcnosti - lacnej, ekologicky čistej a neovplyvňujúcej zmeny klímy na planéte.