História veternej energie

 

Veterná energia je odvetvím energetiky, ktorá sa špecializuje na využívanie veternej energie,konkrétne na kinetickú energiu vzdušných hmôt v atmosfére.Táto energia patrí k opäť sa obnovujúcim druhom energie v dôsledku činnosti Slnka. Veterná energia sa ako odvetvie veľmi rýchlo rozvíja, a preto sa na konci roku 2009 zastavil výkon všetkých veterných generátorov na 159 gigawatt, čo predstavuje šesťkrát viac, ako v roku 2000.

 

História používania veternej energie 

       

      Mlyn s podstavcom                                   Veterné mlyny v La Manche

 

Veterné mlyny sa používali už 200 rokov p.n.l. v Perzii na mletie zrna. Mlyny boli rozmiestnené po celom islamskom svete a v 13. storočí ich do Európy priniesli križiaci.Do polovice 16. storočia boli známe iba nemecké mlyny na kozlíkoch.  Silné vetry mohli prevrátiť takýto mlyn spolu s podstavcom. V polovici 16. storočia jeden Flám vynašiel spôsob ako zabrániť prevráteniu mlyna. Postavil pohyblivú strechu, aby sa mohli krídla otáčať podľa smeru vetra. Nevyhnutné bolo pootočiť iba strechu, pretože v tých časoch bol mlyn upevnený priamo v zemi.

Hmotnosť kozlíkového mlynu bola určená v závislosti od toho, ako sa otáčalo zariadenie. Preto bola obmädzená aj jej výkonnosť. Zdokonalený mlyn dostal názov strieškový mlyn. V 16. storočí sa v európskych mestách začali stavať stanice,  ktoré pumpovali vodu s použitím hydraulického zdviháku a veterného mlynu. Holandské mnohopočetné veterné mlyny odčerpávali vodu z pôdy ohraničenej hrádzou. Takéto  územia pri mori využívali v poľnohospodárstve. V suchých oblastiach Európy používali veterné mlyny na zavlažovanie polí.

Veterné mlyny, ktoré vyrábali elektrinu, boli vynájdené v 19. storočí v Dánsku. Tam bola v roku 1890 postavená prvá veterná elektráreň a v roku 1980 ich bolo už 72 s výkonom od 5 do 25kW. Tie väčšie mali vežu vysokú 24m a štvorramenné rotory s priemerom 23m. Predchodkyňa dnešných veterných elektrární s horizontálnou osou mala výkon 100kW a bola postavená v roku 1931 na Jalte. Výšku veže mala 30m. V 1941 bol jednotkový výkon veternej elektrárne 1,25MW. Od 1940 do 1970 veterná energetika upadala vzhľadom so zaujímavým rozvojom vysielacích a rozdeľovacích sietí, ktoré poskytovali zásobovanie energiou, bez ohľadu na počasie, za prijateľné ceny. Návrat záujmu k veternej energetike nastal v 1980, keď v Kalifornii začali poskytovať daňové úľavy za ekologicky čistú energiu.