Krymská veterná elektráreň


V roku 1931 v Kryme na Karanských horách bola postavená skúšobná veterná elektráreň D-30 s danou kapacitou 100 kW. Mala veterné koleso s priemerom 30 metrov a s  troma krídlami, koleso urobilo 30 obratov za minútu. Táto veterná elektráreň úspešne fungovala 10 rokov, zásobovala energiou Sevastopoľskú elektráreň.  V roku 1942 bola vyhodená do vzduchu pri bojoch Veľkej Vlasteneckej vojny. Na tom istom mieste, na Kryme, na kopci Aj-Petri bolo v roku 1938 začaté stavanie veternej elektrárne s kapacitou 5MW.  Mala dve  trojlopatové veterné kolesá s priemerom 80 metrov. Tieto práce neboli dokončené kvôli začiatku vojny.