Vodné elektrárne

Vodné elektrárne sú  najtradičnejším spôsobom výroby elektrickej energie . Využívajú gravitačnú silu Zeme, ktorá núti vodu tiecť smerom nadol. Elektráreň väčšinou využíva rozdiel hladín vody nad hrádzou a pod ňou. Pritom hrádza môže byť plne umelá (hlavne na veľkých tokoch riek), alebo aj čiastočne prirodzená (tiesňava medzi horskými masívmi). Elektrická energia je vyrábaná pomocou turbín, ktoré sú vložené do cesty pretekajúcej vody. Čím je väčší objem pretekajúcej vody a čím je väčší spád (rozdiel hladín), tým viac energie dokáže vodná elektráreň vyrobiť.