Projekt

ENERGIA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NEMÁ HRANICE


 

Toto je web stránka výchovno-vzdelávacieho projekt, ktorého úlohou je poskytnúť informácie o najaktuálnejších témach, a to o energii, o vede a o životnom prostredí. Téma projektu je Po stopách energie. Úlohou je zozbierať informácie a zaujímavosti o energetických zdrojoch a najmodernejších technológiách zvolenej krajiny.

My 3D trieda bilingválnej rusko-slovenskej sekcie Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave sme si zvolili krajinu Rusko. Koordinátorkami súťaže projektu je naša učiteľka matematiky a fyziky v ruskom jazyku PaedDr. Monika Kolková, triedna pani profesorka Mgr. Marta Viszgyaková  a zástupca žiakov Alexandra Naďová. Naša web stránka vám poskytne zaujímavé informácie o alternatívnych zdrojoch energie, doprave, o prvej veternej elektrárni v Kryme, o atómových a  vodných elektrárňach, o využití slnečnej energie, o ekologických katastrofách a  ochrane životného prostredia.