Výroba energie

Elektrickú energiu môžeme vyrábať rôznymi spôsobmi. Je to podľa toho aké palivo resp. primárny zdroj energie využívame na výrobu energie. Podľa tohto hľadiska rozdeľujeme výrobu elektrickej energie a elektrárne.

Rozdelenie elektrární:

Tepelné: ako palivo sa využíva hnedé uhlie, ropa, vykurovacie oleje. Prvú elektráreň uviedol v roku 1882 Američan T.A.Edison v Londýne, ktorú poháňal parný stroj a vyrábala energiu pre polovicu Londýna.

Vodné: okrem výroby elektrickej energie zabezpečuje reguláciu vodného toku, zachytáva pitnú vodu, slúži na rekreačné účely a aj ako priehrada. Na jar zachytáva povodňovú vodu.

Jadrové: využíva štiepanie jadier uránu. Prvá jadrová elektráreň bola spustená v 1954-om v Rusku pri Oninsku. Mala výkon 30MW.

Veterná: využíva vzdušné prúdenie. Vzduch naráža na lopatky a tie roztáčajú generátor.

Solárne: slnečné žiarenie dopadá na povrch fotovoltaického článku, fotóny sa zrážajú s elektrónmi a tým im odovzdávajú energiu.

Prílivová a odlivová: na výrobu elektrickej energie využíva príliv a odliv morskej vody.