Doprava

 

Doprava v Rusku zohráva významnú úlohu pri prekonávaní veľkých vzdialeností medzi mestami a vidiekom. Najvýznamnejšia v preprave osôb i tovaru je železničná doprava, ktorá je „šetrná“ k životnému prostrediu, nakoľko sa na pohon vagónov používa elektrická energia. Najznámejšia trať je Transsibírska magistrála, ktoré spája Moskvu, Nižnij Novgorod, Omsk, Novosibirsk, Chabarovsk a Vladivostok. Má dĺžku 9288km z Moskvy do Vladivostoku. Stavba magistrály sa začala v máji 1891 a bola ukončená v októbri 1916 vysvätením mostu Amur pri Chabarovsku.  Druhá je Bajkalsko-amurská magistrála.  Iné pohonné látky dopravných prostriedkov sú vyrábané z ropy, nafty a zemného plynu. Splodiny týchto látok narúšajú ozónovú vrstvu v atmosfére a predovšetkým znečisťujú ovzdušie.