Baltické more je na pokraji ekologickej katastrofy

Trajekt v Baltickom mori          

 

V Helsinkách sa začal summit o ochrane Baltického mora pobaltických krajín za účasti ruského premiéra Vladimira Putina. To patrí medzi najviac znečištené more. V jeho okolí žije viac ako 90 milionov ľudí, pričom námorná doprava je jedna z najhustejších na svete. Podľa odborníkov sa podmienky pre morskú faunu dostali na hranicu únosnosti.

Okrem odpadovýchch vôd, ktoré tečú do Baltického mora, predstavuje samostatný problém taktiež nelegálne vypúšťanie škodlivých látok z lodí. Naviac Baltické more bolo taktiež dejiskom námorných bitiek prvej a druhej svetovej vojny. Z tejto doby leží na dne mora rada vrakov lodí, nevybuchnutých nábojov a chemických zbraní.

"Najväčším znečišťovateľom baltických vôd je Rusko. Ale taktiež pobaltické štáty a Poľsko. Finsko a Švédsko sa naopak dlhodobo snažia celou radou iniciatív túto situáciu zlepšiť," hovorí hydrolog Bohumír Janský, predseda Českého národného výboru pre spoluprácu s nevládnou oceánografickou komisiou UNESCO.