História vlakov

Prvé konské železnice sa  v Európe  objavili na rozhraní 17. a 18. storočia. Železničný vozeň predstavovali  tri  alebo viaceré kočiarové karosérie spojené do  jedného vozidla, uložené na železničnom podvozku. Takéto železnice existovali aj v Rusku. V roku 1842 boli Petrom I.  položené základy  konskej železnice Petrohrad - Moskva. Pod vedením Ing. Petra Frolova v roku 1806 – 1809 bola postavená horská železnica, ktorá prepravovala ľudí v 3-4 spojených kočiaroch. V prvej polovici 19. storočia sa začali používať parné lokomotívy. Na výrobu pary sa používali palivá ako nafta, uhlie a drevo. Parné lokomotívy veľmi znečisťovali životné prostredie a účinnosť motora bola veľmi nízka. Preto tieto lokomotívy boli neskôr nahradené elektrickými a dieselovými lokomotívami.