Atómové elektrárne a výroba energie

 

Kalininská jadrová elektráreň

Nachádza sa na severe Tverskej oblasti, 125 km od mesta Tver. Sú tu v prevádzke tri bloky s tlakovými reaktormi  VVER-1000, každý s výkonom 1000 MW.

Volgodonská  jadrová elektráreň

Patrí k unifikovaným projektom s reaktormi VVER-1000. Sú v nej inštalované dva bloky s reaktormi VVER-1000. Projekt výstavby elektrárne bol schválený príkazom Misterstva energetiky ZSSR č 133ps. z 12. októbra 1979. Rozhodnutím zasadnutia Volgodonskej oblastnej rady ľudových poslancov z 28. júna 1990 rozhodla Rada ministrov ZSSR výstavbu Volgodonskej  jadrovej elektrárne zastaviť. Od 1. januára 1991 bola elektráreň zakonzervovanou. V súčasnosti sú stavebné práce opäť obnovené  a prebieha druhá etapa výstavby.


Balakovská jadrová elektráreň

Jedným z najväčších a najmodernejších energetických závodov Ruskej federácie je Balakovská jadrová elektráreň. Má štyri energetické bloky s tlakovodnými reaktormi  VVER-1000 s výkonom 1000 MW, ktoré boli uvedené do prevádzky v rokoch 1985-1993. Blok č. 4 Balakovskej jadrovej elektrárne sa stal prvým ruským jadrovým blokom uvedením do prevádzky po získaní štátnej nezávislosti Ruska.

Bielojarská jadrová elektráreň

Jediná ruská jadrová elektráreň s energetickými blokmi rôznych typov. Overovala sa tu zásadná jadrová technológia pre "veľkú" jadrovú energetiku.
Bielojarská jadrová elektráreň má celkom tri bloky, z toho dva sú  reaktory využívajúce tepelné neutróny, tretí rýchle neutróny. Energetický blok č 1 s vodografitovým kanálovým reaktorom ABM-100 o výkone 100 MW bol odstavený v roku 1981, blok č. 2 s reaktorom ABM-200 s výkonom 200 MW v roku 1989.

Kurská jadrová elektráreň

Nachádza sa 40 km od mesta Kursk na brehu rieky Sejm. Rozhodnutie o výstavbe Kurskej jadrovej elektrárne bolo urobené v polovici 60. rokov, jej výstavba sa začala v roku 1971. V dvoch častiach Kurskej  jadrovej elektrárne pracujú štyri energetické bloky RBMK-1000, tretia časť elektrárne je vo výstavbe.

Palivo pre jadrové reaktory

Ruský výrobca jadrového paliva, korporácie TVEL, vyrába jadrové palivo pre LWR (VVER-1000, VVER-440, PWR, BWR), uranografitové reaktory (RBMK-1000, RBMK-1500, EGP-6, CEFR), pre rýchle reaktory ( BN-600) a palivo pre výskumné a lodné reaktory.

Dôležití  výrobcovia palivových článkov v Rusku sú :

    * OAO Mašinostrojitělnyj závod
    * OAO Novosibirskij závod chemkoncentrátov.

Čepeckij mechaničeskij závod a Chemicko-metalurgický závod zaisťujú potrebné konštrukčné materiály, jednotlivé diely a uránovú produkciu.

Jadrové palivo pre reaktory vyvinuté v západných krajinách PWR a BWR sa vyrába v spolupráci s firmou Areva NP v závode Mašinostrojitělnyj zavod v meste Elektrostal.

Korporácia TVEL svoje jadrové palivo aktívne zdokonaľuje a zavádza aj jeho nové druhy - ako pre jadrové elektrárne, tak pre výskumné a dopravné reaktory. Jadrové palivo vyrábané TVEL vykazuje čoraz lepšie technické a ekonomické charakteristiky a plne uspokojuje potreby zákazníkov, ktorí na neho vsadili.