Slnečná energia

 Solárne elektrárne vyrábajú elektrickú energiu prostredníctvom  dopadu slnečných lúčov na solárne články.  Svetelná energia dopadajúcich lúčov na fotočlánky sa premieňa na elektrickú energiu. Ich použitie je obmedzené z hľadiska klímy, poveternostných podmienok, geografickej šírky a ročného obdobia. V Kaliningrade boli prvýkrát na strechu novostavby pripevnené vodou ohrievacie sústavy. Slnečné kolektory ohrievajú vodu obyvateľom paneláku. Počas slnečného dňa je schopná sústava zohriať vodu v bojleri na 50 až 55 stupňov za 2 až 3 hodiny.