Generovanie výroby elektrickej energie modernými metódami z veternej energie

Moderné veterné generátory sú funkčné pri rýchlosti vetra od 3-4 m/s do 25 m/s.

Výkon veterného generátora závisí od veľkosti lopatiek, ktoré obkolesujú generátor. Napríklad turbíny s výkonom 3 MW(V90) vyrobené dánskou firmou Vastas majú celkovú výšku 115 m, výšku veže 70 m a priemer lopatiek 90 m.

V auguste roku 2002 spoločnosť Enercon zostavila prototyp veterného generátora E-112 s výkonom 4,5 MW. Pred decembrom roka 2004 bola táto turbína najväčšia na svete. V decembri 2004 nemecká spoločnosť REpower Systems postavila svoj veterný generátor s výkonom 5,0 MW. Priemer rotora tejto turbíny bol 126 m, váha gondoly bola 200t, výška veže 120m. Koncom roka 2005 Enercon zvýšil výkon svojho veterného generátora na 6,0 MW s priemerom rotora 114 m, s výškou veže 124 m. Spoločnosť Clipper Windpower rozpracováva veterný generátor s výkonom 7,5 MW. Najrozšírenejšia konštrukcia veterného generátora vo svete je veterný generátor s tromi lopatkami a horizontálnou osou rotácie. V niektorých oblastiach sa vyrábajú aj veterné generátory s dvoma lopatkami. Boli snahy zostrojiť veterné generátory s pravouhlými konštrukciami.

Je to tak, že majú výhodu vo veľkosti  veľmi malej rýchlosti vetra nevyhnutnej pre začiatok roboty vetrogenerátora. Hlavným problémom týchto generátorov  je mechanizmus inhibície.V sile tejto a njektorých iných technických problematík ortogonálne vetroagregaty nedosiahli praktického rozšírenia vo veternej energetike.Najviac perspektívnymi  miestami  pre použitie energie z vetra sa udávajú  miesta pri pobreží.Na mori vo vzdialenosti  10-12km od brehu (niekedy aj viac) radové veterné elektrárne .Veže  veterných generátorov  stavajú na základoch pilotovej stavby,zabudovaných v 30 metrových hĺbkach.Môžu sa používať aj iné typy základov pod vodou a tiež plávajúce základy.Prvý prototyp plávajúcej veternej turbíny bol zhotovený skupinou N TECHNOLOGIES BV v decembri roku 2007.Bol to veterný generátor s energiou 80KW postavený na plávajúcej plošine 10,6 morských míľ od brehu Južného Talianska v 108 metrovej hĺbke. 5.júna 2009 skupina Siemens AG a nórska Statoil sa vyjadrili o stavbe prvej komerčnej plávajucej turbíny, poháňanej veternou energiou o sile 2,3MW , ktorú vyrába Renewable Energy.

 

Využitie energie vetra

V roku 2008 sumárny výkon veternej energie vyrástol v celom svete do 120 GW. Veterné elektrárne celého sveta v roku 2007 vyrobili okolo 200 miliárd KW/h , čo je priemerne 1,3% celosvetového využitia elektrickej energie. V celom svete v roku  2008 v elektroenergetickom odvetví  bolo zaneprázdnených viac ako 400 tisíc ľudí. V roku 2008 na  celosvetovom trhu veterná energia vzrástla na 36,5 miliárd eur, čiže na 46,8 miliárd amerických dolárov.

V roku 2007 bolo v Európe zostrojených 61%  veterných elektrární, v severnej Amerike 20% a v Ázii 17%.

 

Výroba turbíny v Nemecku: